tri oraha

Inspiracija
u
grožđu

Vinograd podignut je 2006. kao jedna celina podeljena dubokim kanjonom u kojem rastu tri velika oraha, koja su simbol vinarije.

Nalazi se u selu Crnomasnica u negotinskoj krajini i sada broji oko 12 ha. U vinogradu dominiraju tri internacionalne sorte grožđa: cabernet sauvignon, merlot i cabernet franc. Teren je strm, blago zaobljenih padina koje su južno eksponirane, stalno osunčane i provetrene, na 400-750 ft nadmorske visine.

Istraživanje terena na preseku padine od strane međunarodnog instituta pokazalo je stratume crne masne zemlje, kamena krečnjaka različitih boja koje pokazuju bogatstvo različitih minerala i oligoelemenata potrebnih za uzgajanje grožđa visokog kvaliteta.

Kompletan video možete pogledati na

YouTube Tri Oraha

Zahvaljujemo se gospodinu Branislavu Markoviću i kanalu "Vino i vinogradarstvo".