Tri oraha,

veliko vino

Kada najbolje bordoške sorte rastu na suncu, vetru i tlu Negotinske krajine.
Kada svaka berba provede najmanje pet godina u uvek novim barik buradima i bar još jednu godinu u flaši.
Tako nastaje tri oraha,
veliko vino.

Istražite